OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – potrošnog kancelarijskog materijala.