ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара530 преносивих рачунара за потребе основних школа са територије Градске општине Стари град бр.ЈН …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација за јавну набавку добара 530 преносивих рачунара, са карактеристикама према техничкој спецификацији садржаној у конкурсној документацији, за потребе …