IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Izborna komisija Gradske opštine Stari grad je dana, 10.06.2020. godine, donela Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za odbornike …

IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: PROGLAŠENA IZBORNA LISTA ČUVAMO STARI GRAD – UJEDINJENA OPOZICIJA (Čuvari Starog grada, Nova stranka, Ujedinjena demokratska Srbija, Građanski demokratski forum, Demokratski blok)

Izborna komisija Gradske opštine Stari grad je dana, 08.06.2020. godine, donela Rešenje o proglašenju Izborne liste  ČUVAMO STARI GRAD – …