Zamenica predsednika Gradske opštine Stari grad

Shodno Statutu Gradske opštine Stari grad predsednik Gradske opštine ima zamenika.

Zamenik predsednika Gradske opštine zamenjuje predsednika Gradske opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i obavlja i druge poslove i aktivnosti za koje se ukaže potreba i koje mu poveri predsednik Gradske opštine.

Kandidat za predsednika Gradske opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika Gradske opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština Gradske opštine na isti način kao predsednika Gradske opštine. (čl.67)

Zamenik predsednika Gradske opštine Stari grad je član Veća Gradske opštine Stari grad po funkciji (čl. 75)

NEVENKA GRABEŽ, ZAMENICA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, po zanimanju je diplomirani ekonomista. Rođena je 2. aprila 1973. u Valjevu. Završila je Srednju ekonomsku školu „25. maj“ i Fakultet za menadžment Univerziteta Union – Nikola Tesla na kome je stekla zvanje diplomirani ekonomista. Trenutno je na Master studijama na istom Univerzitetu. Radila je kao savetnik za marketing u firmi za bezbednost i zdravlje na radu, BZR Bezbednost d.o.o, u periodu od 2014. do 2017. godine.

Bila je odbornik u Skupštini Gradske opštine Stari grad, u periodu od 2012. do 2016. godine, da bi 2016. reizabrana na isto mesto. Udata je i majka je jednog deteta. Govori engleski i ruski jezik.

telefoni: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016

e-mail: ngrabez@starigrad.org.rs