Veće Gradske opštine Stari grad

Shodno Statutu Gradske opštine izvršni organi Gradske opštine su Predsednik Gradske opštine i Veće Gradske opštine.

Veće Gradske opštine Stari grad, čine predsednik Gradske opštine, zamenik predsednika Gradske opštine po funkciji, i devet članova.

Članove Veća Gradske opštine, na predlog predsednika Gradske opštine, biraju odbornici Skupštine Gradske opštine.

Nadležnosti Veća GO Stari grad su: utvrđivanje predloga budžeta Gradske opštine i nadzor nad radom Uprave Gradske opštine. Veće ima nadležnosti i u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga Gradske opštine, rešava sukob nadležnosti između Uprave Gradske opštine, javnih preduzeća, organa, organizacija i službi čiji je osnivač Gradska opština. Veće Gradske opštine daje mišljenje predsedniku Gradske opštine na njegov zahtev u vezi sa pitanjima iz njegove nadležnosti, pomaže predsedniku u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti i donosi pojedinačne akte u skladu sa Odlukom o organizaciji i radu organa Gradske opštine Stari grad i drugim aktima Skupštine Gradske opštine.

ČLANOVI VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD:

MILAN CEROVAC, rođen je u Beogradu 28. maja 1986, gde je završio Osnovnu školu „Skadarlija“ i Osmu beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Visokoj turističkoj školi u Beogradu (2010) i završio četvrtu godinu na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, gde je i stekao zvanje diplomirani turizmolog, 2017. godine. Volontirao je i radio kao saradnik u marketingu, a potom i kao asistent PR-a u Turističkoj organizaciji Beograda, od decembra 2010. do jula 2011.godine. U Gradskoj opštini Stari grad bio je koordinator Kancelarije za mlade (2011), a od decembra iste godine koordinator Volonterskog servisa. U avgustu 2012. prelazi na radno mesto poslovnog sekretara u Odeljenju za skupštinske poslove, poslove veća i predsednika opštine. Do izbora za člana Veća opštine bio je šef Odseka za turizam Uprave Gradske opštine Stari grad. Ima završen državni stručni ispit i poseduje AMADEUS licencu. Govori engleski jezik.

e-mail: mcerovac@starigrad.org.rs

PETAR BOJOVIĆ, rođen je 1973. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit. Bavi se advokaturom. Pored toga, pohađao je E-goverment akademiju, kao i ICT kurs o lokalnoj samoupravi u Talinu u Estoniji. Na Fakultetu za fizičku kulturu stekao zvanje sportskog trenera. Radno iskustvo je sticao u Advokatskoj kancelariji Simeona Popovića, kao advokatski pripravnik od 2001. do 2002. godine i u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, kao sudijski pripravnik od 2002. do 2003. godine. Od 2008. do 2010. godine bio je pomoćnik generalnog direktora za unutrašnju kontrolu i reviziju u Privrednom društvu „Termoelektro”. Bio je član Veća opštine od 2004. do 2008. godine, kao i u prethodnom mandatu od 2012. do 2016. godine. Govori engleski jezik.

e-mail: bojovic@starigrad.org.rs

ANDREJA MILIVOJEVIĆ, rođen je 24. septembra 1982. u Briselu, u Belgiji. Osnovno obrazovanje stekao u Collegu „Foch“, u Strasburu, Francuska. Završio je Prvu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodna saradnja. Trenutno je na master studijama. Od 2004. do 2008. godine bio je odbornik u Skupštini grada Beograda, a 2006. godine izabran je za mladog lidera Srbije od strane Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Saveta Evrope. U dva mandata je bio odbornik u Skupštini Gradske opštine Stari grad. Obavljao je funkcije člana Nadzornog odbora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“ i člana Upravnog odbora JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“. U prethodnom mandatu od 2012. do 2016. godine bio je član Veća opštine.

e-mail: a.milivojevic@starigrad.org.rs

ALEKSANDAR TODOROVIĆ, rođen je 8. jula 1986. godine u Beogradu. Nakon završene Jedanaeste beogradske gimnanzije, diplomirao je 2009. godine na Fakultetu za menadžment BK Univerziteta u Beogradu – smer međunarodni finansijski sistem, menadžment i marketing. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu organizacionih nauka – smer menadžment u administraciji. Tokom sportske karijere profesionalno se bavio košarkom, a nakon završetka igračkog staža, radio je i kao trener mlađih selekcija. U periodu od 2012. do 2016. godine bio je odbornik u Skupštini Gradske opštine Stari grad. Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

e-mail: atodorovic@starigrad.org.rs

ZORAN MLAĐENOVIĆ, rođen je u Peći, 1961. godine. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za Istoriju Umetnosti – diplomirao na predmetu moderne umetnosti. Ima preko 25 godina radnog iskustva. Radio je u Institutu za istoriju umetnosti i SANU (1985-1990), kao saradnik na proučavanju srpskih srednjovekovnih crkava u Makedoniji, Crnoj gori i na Kosovu i Metohiji. U oblasti privatnog preduzetništva – u trgovini i marketingu, obavljao je poslove direktora-menadžera (1990-2005). U Skupštini GO Stari grad biran je za odbornika 2008. godine, a obavljao je i poslove u Savetu za ekologiju i Savetu za urbanizam i arhitekturu. Za člana Veća GO Stari grad izabran je 2009. Bio je resorno zadužen za kulturu, zatim član raznih komisije na unapređenju života, kordinator socijalnih projekata, kao i kordinator predstavljanja kulturno-turističkog potencijala Starog grada na Međunarodnom sajmu turizma 2011 godine. Kao predsednik programskog saveta Kuće Đure Jakšića dobitnik je Vukove nagrade za kulturno umetnički program 2010. godine, kao i mnogih zahvalnica za doprinos u oblasti kulture, školstva i socijalne zaštite. Radio je i kao stručni saradnik RTS-a u Kulturno-obrazovnoj redakciji, u serijalu predstavljanja kulturno-istorijskih spomenika grada Beograda. Član je USUF-a. Govori ruski jezik.

e-mail: zmladjenovic@starigrad.org.rs

BRANKO MILJUŠ, rođen 2. januara 1972. godine u Sarajevu gde je završio osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste. Pored toga završio je i Fakultet za Internacionalni menadžment u Parizu. Prva je generacija studenata postdiplomskih studija koje organizuju Ekonomski fakultet u saradnji sa HEC-om (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) iz Pariza. Radio je u Autokomercu, na poslovima menadžera i direktora prodaje. Osnivač je i suvlasnik preduzeća METROPOLIS, gde je obavljao funkcije direktora razvoja i generalnog direktora. U kompaniji Adria Media Grup, kao direktor prodaje i marketinga, na naše tržište dovodi brendove poput Njuzvika, Nacionalne geografije, Ela, Fajnenšl tajmsa, Kosmopolitana… U izdavačkim kućama Pres Pablišing grup i Pablišer obavlja funkciju generalnog direktora. Jedan je od osnivača Asocijacije outdor, provajdera magazina Nedeljnik a prvi je glavni i odgovorni urednik Nacionalne Poslovne Revije. Kao novinar i publicista pisao je za Pres, Kurir, Nedeljnik, Tabu magazin, Ekspres, Kontakt magazin, Vodič za život, Nacionalnu Poslovnu Reviju. Govori engleski i francuski jezik. Oženjen je, otac dvoje dece.

e-mail:bmiljus@starigrad.org.rs

DRAGUTIN HADŽI BOŠKOVIĆ, rođen je 18. septembra 1982. godine u Beogradu. Po obrazovanju je diplomirani ekonomista, master rad je završio na Univerzitetu privredne akademije u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. Po završetku studija, radio je kao asistent brend menadžera u distribucionoj kompaniji „Keprom“. Bio je brend menadžer u kompanijama „Adidas“ i „Playboy“, kao i u vodećoj domaćoj kompaniji koja se bavi uvozom i distribucijom svetski poznatih brendova „Maurcius“. Tokom studija radio je u brokerskoj kući „AAA Security broker“. Pored redovnih studija, usavršavao engleski jezik na koledžu „St Giles International“ u Londonu. Biran je za odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad, u periodu od 2012. do 2016. godine, i za člana Komisije za boračka i invalidska pitanja, a od 2013. do 2017. godine, bio je rukovodilac sektora usluga u JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“.

e-mail: dboskovic@starigrad.org.rs

Telefoni Veća : 011/3222-626, 011/3220-721, lok. 212