„NEWGENERATIONSKILLS“ – „BEOGRADSKA SOCIJALNA INOVACIJA“ DRUGA NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU U BUDIMPEŠTI

U okviru završnih aktivnosti projekta „NewGenerationSkills“ Dunavskog transnacionalnog programa, u Budimpešti je 4. juna održano međunarodno takmičenje socijalnih inovacija u biznisu. Predstavnik Beogradske inovacione laboratorije „EUREKA“  Predrag Dragošan osvojio je drugo mesto sa svojim konceptom „Local A Box“.

U okviru kvalifikacione faze takmičenja u sedam zemalja predstavljeno je preko 200 ideja dok se 14 najboljih plasiralo u finale. Drugoplasirana ideja „Local A Box“  zasnovana je na kreira nju on-line platforme preko koje korisnici, lokalno stanovništvo ali i turisti mogu pronaći interesantne aktivnosti u svom okruženju i na jednom mestu pretraživati lokacije, događaje i druge korisnike. Oni se mogu povezati sa lokalnim korisnicima koji nude svoje usluge i žele da podele znanje, talente, prostor, opremu tako da obe strane mogu imati koristi. Korisnici mogu lakše nego ikada otkriti nove veštine, iskustva, ljude, dok domaćini mogu ostvarivati i profit. Sve usluge, veze i razmena informacija  se dešava putem platforme koja je glavni kanal komunikacije.

Dvogodišnji trud partnera iz sedam zemalja regiona Dunava, u okviru projekta „NewGenerationSkills“  Dunavskog transnacionalnog programa rezultirao je uspešnim povećanjem inovacionih kapaciteta, osnivanjem inovacionih laboratorija i realizacijom – Dinamičkog Paketa Učenja (DLP) koji su mladima iz partnerskih gradova omogućili da se upoznaju sa pojmovima socijalnih inovacija, osnivanja biznisa i društveno odgovornog poslovanja.