Процесне процедуре

СГ I П 01 – Одељењe за скупштинске послове, послове Већа и председника
СГ II П 01 – Службa за финансијске и заједничке послове
СГ III П 01 – Одељењe за буџет
СГ IV П 01 – Одељењe за имовинско правне и стамбене послове
СГ V П 01 – Одељењe за грађевинске послове
СГ VI П 01 – Одељењe за грађевинску инспекцију
СГ VII П 01 – Одељењe за комуналне послове и комуналну инспекцију
СГ VIII П 01- Одељењe за управљање људским ресурсима
СГ IX П 01- Одељењe за информационе технологије и е-управу
СГ X П 01- Одељењe за информисање
СГ XI П 01- Одељењe за друштвене делатности
СГ XII 02 П 01 – Писарницa