Интерни прописи

Политика управљања људским ресурсима у Управи градске општине Стари град 05. 09. 2017.
Кодекс понашања службеника и намештеника у ГО Стари град 30.05.2017.

Скупштина

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите
Одлука о начину финансирања програма физичких и правних лица са изменама
Одлука о финансирању активности корисника буџета са изменама
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2015 са изменама
Одлука о употреби грба – пречишћен текст 2013 са изменама
Одлука о стицању, располагању и коришћењу станова са изменама
Одлука о правобранилаштву Градске општине Стари град 2015
Измене и допуне одлуке о организацији управе
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2014 годину
Одлука о регулисању старог дуга закупца
Одлука о завршном рачуну буџета за 2014 годину
Одлука о промени одлуке о оснивању ЈП ПС
Одлука о промени одлуке о оснивању ЈП МГМ
Измена одлуке о оснивању УК пароброд
Одлука о одређивању висине закупа
Одлука о јавном правобранилаштву
Одлука о организацији Управе Градске општине Стари град
Пословник Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о образовању огранка ЈП СРПЦ Mилан Гале Мушкатировић
Одлука о оснивању ЈП МГМ
Одлука о оснивању УК – Пароброд
Статут Градске општине Стари град
Олука о накнадама, платама и другим примањима одборника и платама изабраних и именованих – пречишћен текст
Одлука о начину и поступку давања у закуп ЈП пословни простор

Председник

Упутство за процедуре плаћања и трансфера средстава

Пословник Скупштине Градске општине Стари град

Измене Пословника Скупштине Градске општине Стари град 06.01.2017.
Измене Пословника Скупштине Градске општине Стари град 08.10.2016.
Измене Пословника Скупштине Градске општине Стари град 06.01.2016.
Пословник Скупштине Градске општине Стари град

Одлука о организацији управе

Систематизација 08.09.2018
Систематизација 08.09.2018
Систематизација 08.09.2018
Измене Правилника о организацији и систематизацији радних места 04.05.2018.
Измене и допуне Правилника о коришћењу просторија ГО Стари град
Измене и допуне ценовника о коришћењу просторија ГО Стари град
Измене Правилника о организацији и систематизацији радних места 21.10.2017.
Измене Правилника о организацији и систематизацији радних места 04.07.2017.
Измене Правилника о организацији и систематизацији радних места 27.01.2017.
Измена Одлуке о организацији Управе 16.07.2016.
Правилник о организацији и систематизацији радних места 2016.
Измена Одлуке о организацији Управе 29.04.2016.
Измене одлуке о организацији Управе 24.06.2014.
Одлука о организацији Управе – пречишћен текст 2014.
Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Го Стари град
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о уређивању поступка јавне набавке у Градској општини Стари град
Правилник о раду службе пружања правне помоћи
Правилник о коришћењу просторија

Приручник за комуникацију

Приручник за комуникацију

Статут ГО Стари град

Одлука о изменама и допунама Статута_02.11.2017.
Статут Градске општине Стари град 2014. са изменама

Одлука о буџету

I Ребаланс буџета
Одлука о буџету за 2018. годину
V Ребаланс буџета
Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2017.године
IV Ребаланс буџета
III Ребаланс буџета
II Ребаланс буџета
I Ребаланс буџета
Одлука о буџету за 2017. годину

Стратегије, планови и програми

Локални акциони план за младе ГО Стари град 2017. – 2021.
Стратегија управљања ризицима Градске општине Стари град
Спорт
Савет за екологију
Програм унапређења социјалне заштите
Култура
Канцеларија за младе