Адресар

– РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И  ПРЕДСЕДНИКА И УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
– СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
– СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
– ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И Е-УПРАВУ