БРИГА О СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

БРИГА О СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Како би се у што већем броју стамбених зграда избегло увођење принудне управе и како би својим суграђанима олакшала формирање стамбених заједница, Градска општина Стари град је припремила упутство за станаре који желе самостално да уђу у процес избора управника зграда и регистрације стамбених заједница.

ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ЗГРАДУ
Програм „Заједно за вашу зграду“ први пут је реализован 2010. године у циљу обнове и уређења стамбених зграда о којима нико није водио рачуна 50-60 година. Током три успешно реализована конкурса, у преко хиљаду зграда сређени су улази, степеништа, поплочана су дворишта, очишћени подруми, обновљена и офарбана улазна врата, промењени дотрајали електро–ормари и инсталације. Програм „Заједно за вашу зграду“ побољшао је квалитет живота на хиљаду начина и улепшао исто толико зграда на Старом граду. Такође, постао је модел и начин како да се одговорно брине о заједничкој имовини, подстакао је институционално организовање станара и увео модеран начин расподеле средстава у локалној заједници.
На четврти конкурс у оквиру пројекта „Заједно за вашу зграду” пријавило се 725 зграда, а ГО Стари град је у априлу 2016. године објавила списак скупштина и савета зграда којима су одобрена средства. Нажалост, због драстично смањеног буџета Градској општини Стари град од стране Скупштине града Београда, реализација четвртог конкурса још није започета. Резултати конкурса су и даље важећи, а зградама ће новац бити исплаћен чим се за то стекну услови, док ће приоритет у исплати имати зграде које су конкурисале први пут и оне које имају проблем безбедносне природе.

ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ФАСАДУ
Општина Стари град покренула је 2012. године програм „Заједно за вашу фасаду“ са идејом да се санирају и обнове уличне фасаде зграда, које нису реновиране последњих деценија. Општина је у финансирању радова учествовала до износа од 80 одсто, а станари зграда најмање са 20 одсто вредности радова. Оронуле фасаде нису само естетски, већ су и безбедносни проблем. Општина Стари град је на овај начин омогућила станарима, скупштинама и саветима зграда, да њихове старе зграде добију нов изглед. Нове фасаде су након реконструкције добиле зграде: у Тадеуша Кошћушка 16, Хиландарској 3, Браће Југовића 3, Чубриној 5, Кондиној 9, Господар Јевремовој 57, Комнен Барјактара 6 и Зетској 3. Нажалост, ова акција је морала да се обустави због тумачења Државне ревизорске институције да је одржавање фасада искључива обавеза станара, те да општина нема надлежност да то чини.